Ochrana soukromí

1. Navštívením stránek www.sportovninetworking.cz udělujete souhlas společnosti Jana Svobodová, se sídlem Polanka 627, Bílovice nad Svitavou, 664 01, IČ 87438160 (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení") se zpracováním těchto osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • fotografie
 • pracovní pozice
 • společnost

2. Správce eviduje IP adresy a shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies, které používá výhradně pro účely analytiky a měření návštěvnosti v Google Analytics a získané cookies a IP adresy nejsou využívány pro žádné marketingové účely.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu na svobodova.jana2@gmail.com

4. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem za účelem organizace ligy.

5. Vezměte na vědomí, že máte právo:

 • souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním
 • za podmínek stanovených v nařízení požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování
 • za podmínek stanovených v nařízení právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
 • vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 • v případě pochybností o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením podat stížnost u dozorového úřadu.

6. Provozovatel stránek www.sportovninetworking.cz si vyhrazuje právo změnit podmínky tohoto prohlášení bez předchozího upozornění.